Kerncijfers

Alle activiteiten van Summa vallen onder de holding Summa nv, statutair gevestigd in Antwerpen. Directeur van de holding is Miranda Cok. Jaarlijks vindt er een accountantscontrole plaats door Deloitte.

Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de meest recente cijfers. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Summa nv

Aanvaardbaar risicoprofiel gecombineerd met een gezonde winst

Kerncijfers van 2018:
Ons doel is om een aanvaardbaar risicoprofiel te combineren met een gezonde winst op het groeikapitaal. Volgens ons zijn we daar in 2018 wederom in geslaagd:

- Het balanstotaal lag in 2018 op 457 miljoen euro met een nettowinst van 14 miljoen euro.
- Het risicoprofiel is zeer gunstig met een solvabiliteit van ruim 73 %.